توضیحات کاره

دوستان گرامی 

مشتریان عزیز :

لطفا قبل از ثبت سفارش نکات ذیل را مطالعه نمایید :

1- در ازای هر سفارش فقط دو مورد اتود انجام میشود و این دو مورد طراحی به یک زبان طراحی میگردد و در صورت درخواست زبان دیگر مبلغ زبان دیگر را انتخاب نمایید و در نظر داشته باشین  این مورد در زمان های تخفیف که در شرح ذکر می شود فقط یک مورد طراحی میگردد و در صورت طراحی دومین مورد مبلغ دوبرابر خواهد شد.

2- پس از انتخاب یک مورد از دو مورد طراحی دو مورد تغییر و یا درخواست اصلاح در خصوص طرح انتخابی  به صورت رایگان انجام می گردد و در صورت درخواست تغییرات بیشتر بایستی سفارش اختصاصی ثبت گردد و به ازای هر تغییر 50% هزینه ، دریافت میگردد.در نظر داشته باشید در زمان ارائه تخفیف اصلاحیه فقط یک مورد انجام میشود و درخواست بیش از یک مورد درخواست 20 درصد مبلغ کل اضافه دریافت خواهد شد.

3- فقط یکی از اتود ها قابل ارسال و یا هر تغییر بر روی آن انجام خواهد شد و در صورت درخواست هر دو اتود می بایستی هزینه جداگانه پرداخت گردد.

4- در صورت عدم پسند هر دو اتود و همچنین تغییرات اعمال شده میتوانید سفارش را لغو کرده و یا با پرداخت هزینه های فوق الذکر به همکاری ادمه دهید.

5- قبل از ارائه تائید کتبی مشتری به هیچ عنوان فایل PNG یا JPG و یا هر پسوند آشکار ارائه نمی گردد.

6- فقط پسوند های PNG و JPG قابل ارائه می باشد و در صورت پرداخت مبلغ فایل PSD نیز قابل ارسال خواهد بود.

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پسوند های قابل ارائه :

PNG ، JPG 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فایل به صورت لایه باز   +60,000 تومان
    زبان دوم لوگو   +75,000 تومان
    لوگو موشن   +500,000 تومان
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.