persiandad
100% نظر مثبت
از 3 سفارش
25% نرخ لغو فروش ها
خریدی را لغو نکرده

پروفایل « پرشین داد »

  •   از یزد
  •   عضویت در انجام میدم : 2 سال و 2 ماه و 10 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   تاکنون این کاربر 1 گلایه دریافت کرده‌است. گلایه از این کاربر

ما در بیشتر زمینه ها فعالیت داریم

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

persiandad
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی