mr.nazemzadegan
100% نظر مثبت
از 3 سفارش

پروفایل « mr.Reza »

  •   از فارس
  •   میانگین زمان پاسخ‌گویی : 15 ساعت
  •   عضویت در انجام میدم : 2 سال و 1 ماه و 25 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

برای من کار، شوق ایجاد یک اثر مثبت است ...

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

mr.nazemzadegan
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی