خدمات برگزیده‌ی انجام میدم
با فتوشاپ کارهای ویرایش وروتوش تصاویر و عکس هاتون انجام بدم. 12 هزار تومان من میتونم با فتوشاپ کارهای ویرایش وروتوش تصاویر و عکس هاتون انجام بدم. مشاهده و سفارش
دوربری و ادیت عکس انجام بدم 1 هزار تومان من میتونم دوربری و ادیت عکس انجام بدم مشاهده و سفارش
تولید محتوا سایت در 4 فرمت انجام بدم. 25 هزار تومان من میتونم تولید محتوا سایت در 4 فرمت انجام بدم. مشاهده و سفارش
با صدای خاصم و اجرای عالی کارهای شما را ماندگار کنم 100 هزار تومان من میتونم با صدای خاصم و اجرای عالی کارهای شما را ماندگار کنم مشاهده و سفارش
اعداد شما رو به نمودار تبدیل کنم 95 هزار تومان من میتونم اعداد شما رو به نمودار تبدیل کنم مشاهده و سفارش
متون و مقالات عمومی و تخصصی شما را با کیفیت مطلوب به فارسی روان ترجمه کنم 5 هزار تومان من میتونم متون و مقالات عمومی و تخصصی شما را با کیفیت مطلوب به فارسی روان ترجمه کنم مشاهده و سفارش
متن‌های تخصصی رو با کیفیت بالا ترجمه کنم. 8 هزار تومان من میتونم متن‌های تخصصی رو با کیفیت بالا ترجمه کنم. مشاهده و سفارش
در انجام تحقیق و پروژه های دانشگاهی رشته مدیریت کمکتون کنم 5 هزار تومان من میتونم در انجام تحقیق و پروژه های دانشگاهی رشته مدیریت کمکتون کنم مشاهده و سفارش