mahdi_bozorgi_za950
100% نظر مثبت
از 1 سفارش
50% نرخ لغو فروش ها
خریدی را لغو نکرده

پروفایل « yahoobia »

  •   از فارس
  •   عضویت در انجام میدم : 2 سال 16 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

مهندسی برق قدرت

کاره های برتر « yahoobia »

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

mahdi_bozorgi_za950
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی