m.mojibi-13
100% نظر مثبت
از 3 سفارش

پروفایل « m.mojibi-13 »

  •   از یزد
  •   عضویت در انجام میدم : 8 ماه و 22 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : ۳ ماه پیش
  •   گلایه از این کاربر

کارشناس ارشد اقتصاد، عاشق سرچ در هر زمینه ای به خصوص داده های آماری و مقالات علمی

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

m.mojibi-13
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی