توضیحات کاره

شیوه همکاری:
1. کلیه انتظارات از لوگو مشخص باشد (مفهوم خاصی را تداعی کند، یادآور نماد خاصی باشد، رنگی باشد یا سیاه سفید، حتما از نام شرکت در آن بهره گرفته شده باشد، رنگ بندی خاصی مورد نظر هست، رنگ شرکتی دارند آیا، هر انتظار دیگری که در تعیین روش طراحی اثرگذار است)
2.  با توجه به انتظارات مطرح شده، 3 طرح اولیه لوگو ارائه میشه 
3. کارفرما از میان سه طرح لوگو یکی را انتخاب کرده و نکات اصلاحی را میگوید.
4. لوگوی اصلاح شده را ارسال میکنم برای بازبینی مجدد. اگر نکته ای باقی مانده بود دوباره اصلاح میشه و فرستاده میشه
5. اگر بیش از دو بار اصلاح خواستید به ازای هر اصلاح مبلغ 25 هزار تومان اضافه میشه
6. اگر نیاز به طراحی دوباره بود به ازای هر طرح جدید با دوبار امکان اصلاح و تغییر 70 هزار تومان گرفته میشه
پس از تایید نهایی لوگو اقدام به کامپیوتری کردن لوگوی نهایی میشه

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

عکس لوگو با فرمت دلخواه

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

  loading

  سایر کاره های zeinab.tehrani