توضیحات کاره

برای ویراستاری حداقل قیمت صفحه ای 1000. برای صفحه آرایی، فهرست بندی و ... که همه اینها مربوط به ویرایش حرفه ای هستند صفحه ای 3000

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل pdf و word در یک فایل Zip

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    صفحه بندی +1 روز +500 تومان
    برای 1 صفحه   در 3 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.