توضیحات کاره

قیمت پروژه ها با توجه به حجم پروژه و کیفیت مورد نظر سفارش دهنده متفاوت است.

هر شات رندر کیفیت (C)،50000

هر شات رندر کیفیت(b)،100000 تومان

هر شات رندر کیفیت (a،رئال)، 3000000 تومان

برای مدلینگ قیمت پایه 150000 تومان است و بر اساس حجم پروژه متفاوت است

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

رندر های گرفته شده با فرمتgpg ،در اختیار سفارش دهنده قرار میگیرد.

مدلینگ  انجام شده با فرمت 3d max در اختیار سفارش دهنده قرار میگیرد.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Yas.salehi