توضیحات کاره

صفحه آرایی یکی از مهمترین ارکان کتاب می باشد. صفحه بندی باید طوری باشد که خواننده را راغب به خواندن کتاب کند. نوشته ها باید در اندازه مناسب و فاصله بین خطوط نیز مناسب باشد که چشم خواننده هنگام خواندن کتاب اذیت نشود.

خدمات صفحه آرایی شامل:

طراحی کادر و حاشیه

 مرتب نمودن متن

 پاراگراف بندی

اصلاح نیم فاصله

شماره صفحه

تنظیم فاصله چپ و راست متن

تنظیم فاصله بالا و پایین متن

فهرست نویسی

هزینه صفحه آرایی به ازای هر صفحه

 • صفحه آرایی پایان نامه

1000 تومان

 • صفحه آرایی مقالات تخصصی ( isi-isc-مقالات علمی پژوهشی )

2000 تومان

 • صفحه آرایی موضوعات تحقیقاتی

800 تومان

 • صفحه آرایی جزوه

900 تومان

 • صفحه آرایی کتاب

1500 تومان

 • صفحه آرایی مجله

3000 تومان

* کلیه کار ها با نرم افزار Adobe Indesign انجام خواهد شد.

* 2 بار ویرایش، رایگان خواهد بود

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید خدمات صفحه آرایی فایل pdf  صفحه آرایی شده ارائه خواهد شد.

 

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

  سایر کاره های y.nili