توضیحات کاره

افزایش لایک یا نظرسنجی پست های طلگرامی شما

 

رای یا لایک برای کانال های عمومی (ای دی دار) هر 50 عدد 4000 تومان

 

رای یا لایک برای کانال های خصوصی (لینک دار) هر 50 عدد 7000 تومان

 

موجودی تا 100 کا لایک و رای

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

لایک و نظرسنجی پست های طلگرامی برای برنده شدن در چالش ها

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    برای انجام این کاره از ربات استفاده می شود

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.