توضیحات کاره

افزایش ۱k ممبرواقعی کانال طلگرام با قیمت ۴۵ هزار تومان 

افزایش ۱kممبر واقعی گروه طلگرام باقیمت ۴۵ هزارتومان 

افزایش ۱k ممبر فیک گروه وکانال طلگرام با قیمت ۲۵ هزار تومان 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 
  • افزایش ممبر به: گروه، کانال
  • نوع ممبرها: فیک (غیرواقعی)، واقعی
  • موقعیت جغرافیایی ممبرها: ایرانی
  • فعالیت ممبرها: فعال، غیرفعال

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

برای انجام این کاره از پنل استفاده می شود

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های torkanlo22