توضیحات کاره

کتاب ها و مجلات خارجی مورد نظر خود را می توانید در اینجا بیابید . تنها نام آنها را ذکر کرده تا برای شما آماده شود .

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل زیپ محتوی کتاب و مجلات سفارش شده .

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.