توضیحات کاره

من می تونم با هر سفارش شما 5000 بازدید با IP های مختلف و از کشورهای مختلف روانه سایت شما کنم که تاثیر بسزایی در رنکینگ الکسای سایت شما خواهد داشت.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

5000 بازدید از سایت با IP های مختلف خارجی و همچنین گزارش بازدیدها در قالب عکس از صفحه نرم افزارهای مربوطه

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای 5000 بازدید از لینک شما با IP های مختلف   در 3 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.