توضیحات کاره

من بعد از گرفتن سفارش ,لوگوی در خواستی را طراحی میکنم وبرای کارفرما ارسال می نمایم در صورت تایید کار فرما، تکمیل سفارش می زنید

به ازای هر لوگوی در خواستی 30 هزار تومان در یافت میکنم.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل زیپ شده ازلوگوی طراحی شده را برای کار فرما ارسال میکنم.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    تصویر شاخص برای مقاله ها +1 روز +2,000 تومان
    ویرایش عکس ها وتصاویر ارسالی شما +1 روز +5,000 تومان
    برای طراحی هر لوگو   در 3 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.