توضیحات کاره

انجام پروژه اکسل تحت سرور و همچنین فرموله کردن و ماکرو نویسی در اکسل

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل مطابق درخواست و توضیحات کلی و جزئی

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای کارهای تحت فرمول و اینترنت سرور   در 6 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.