توضیحات کاره

    خلاصه کتاب تئوری حسابداری  دکتر نیکومرام و بنی مهد

  • کاملا کاربردی به خصوص جهت امتحانات پایان ترم
  • تایپ شده و  ۳۳ صفحه

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل pdf  حاوی 33 صفحه تایپ شده

شامل ۷فصل

فصل۱:ماهیت تئوری

فصل۲: تحقیقات بازار سرمایه

فصل۳: تئوری های اثباتی حسابداری

فصل۴: پیامد اقتصادی استانداردهای حسابداری

فصل۵:تئوری های توصیفی افشا داوطلبانه

فصل۶: تحقیقات رفتاری حسابداری

فصل۷: تحقیقات انتقادی  درباره حسابداری

نوع محتواهای ارسالی: متنی (pdf یا word)،  

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های سپردن کارتان به من= حصول بهترین نتیجه