توضیحات کاره

لوگوی خود را برای ما ارسال کنید تا در کمترین زمان آن را متحرک و یا در صورت تمایل (افزودنی)سه بعدی و انیمیشن تحویل بگیرید.

در صورت انتخاب افزودنی چنانچه توضیحات خاصی داشتید برای ما ارسال کنید تا در ساخت و تولید لوگو انیمیشن شما بکار برده شود.

نمونه:

http://bit.ly/1MWlra4

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه   3 روز 100,000 تومان
سه بعدی + ساخت و تولید انیمیشن 10 ثانیه ای +3 روز +50,000 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.