توضیحات کاره

امضای انگلیسی با سایز 720*720 مطابق نمونه2 تک رنگ

رنگی کردن نمونه1

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایلpng

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    چند رنگی +1 روز +2,000 تومان
    برای یک عکس   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های Sinool