توضیحات کاره

تایپ هر صفحه فارسی    برگی 1000 تومان 

در صورتی که فرمول نویسی هم داشته باشد 1500 تومان (به قسمت افزودنی ها مراجعه نمایید)

به ازای هر یک ساعت تایپ از روی ویس 15 تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

برای کار فوری به ازای هر صفحه +1 روز +500 تومان
فرمول نویسی به ازای هر صفحه   +500 تومان
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های Shirin mohamadi