توضیحات کاره

 مترجم کتبی متون در زمینه های سیاسی، علمی، اقتصادی، فرهنگی-هنری، ادبی، تجاری، حقوقی، قرارداد و اسناد، ...

انواع متون شما از روسی به فارسی و فارسی به روسی با بهترین کیفیت ترجمه میکنم.

برتری ترجمه من نسبت به ترجمه دیگران، دقت بالا و ویرایش نهایی آن است که با توجه به حجم کار در کوتاهترین زمان انجام میشود.

قیمت متون عمومی از روسی به فارسی، صفحه ای 25000 تومان و از فارسی به روسی 30000 تومان است.

متون تخصصی از روسی به فارسی، صفحه ای 30000 تومان و از فارسی به روسی 35000 تومان است

مبنا: هر 250 کلمه ، یک صفحه

نمونه:

 

در جهان امروز وسایل ارتباط جمعی، روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده گرفته اند به طوری که بسیاری از دانشمندان، عصر کنونی را «عصر ارتباطات» نامیده اند. فراوانی جمعیت، تمرکز گروه های وسیع انسانی در شهرهای بزرگ، شرایط خاص تمدن صنعتی و پیچیدگی وضع زندگی اجتماعی، وابستگی ها و همبستگی های ملی و بین المللی، ناامنی و بحران ها، تحول نظام های سیاسی و اجتماعی، دگرگونی مبانی فرهنگی، ترک سنت های قدیمی و مخصوصاً بیداری وجدان اجتماعی همه از جمله عواملی هستند که روز به روز نیاز انسان را به آگاهی از تمام حوادث و وقایع جاری محیط زندگی بیشتر می کند تا جایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحکیم مبانی دموکراسی و تفاهم بین المللی لازم و ملزوم یکدیگر شده اند. در این جوامع افراد کوشش می کنند همیشه در جریان همه امور و مسائل اجتماعی قرار داشته باشند تا بتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش خاص خویش را در زندگی گروهی ایفا کنند. به همین جهت آگاهی اجتماعی از مهم ترین ویژگی های زمان معاصر به شمار می رود و همین آگاهی است که انسان را به زندگی فردی و جمعی علاقه مند می سازد و توجه او را به آزادی ها و مسوولیت های وی جلب می کند.

 

 

 

 

В современном мире, средства связи как газета, радио, телевидение и кино с передачей информаций и выражением новых знаний и обменом общественными мнениями и убеждениями играют грандиозную роль в пути продвижения культуры и человеческой цивилизации, так что многие учёные называют современную эпоху «эрой коммуникации». Обилие населения, плотность населения в больших городах, специфические особенности промышленной цивилизации, сложность социального положения жизни, национальные и международные взаимозависимости и солидарности, небезопасность и кризисы, преобразование полотических и социальных систем, преобразование культурных основ, бросать старые традиции и в частности пробуждение социальной совести являются факторами, которые день за днём увеличивают потребность человека во сознании всех текущих событий в жизненной среде, до такого уровня, что развитие средств связи и социально-экономическое развитие и укрепление основ демократии и международное взаимопонимание являются взаимозависимыми друг от друга. В таких обществах, люди стараются всегда быть в курсе всех социальных вопросах для того, чтобы прямо или косвенно играть свою особую роль в общественной жизни. По этой причине, социальное осознание считается важнейшей особенностью современной эры и именно такое осознание заинтересует человека в индивидуальной и социальной жизни и привлекает его внимание к своей свободе и ответственности.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

 فایل word و یا pdf بسته به خواسته خودتان

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های shinystar72