توضیحات کاره

طراحی انواع نشریه و روزنامه در طرح های مختلف. قیمت پایه برای طراحی هر صفحه 15000 تومان می باشد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از سفارش طرح طراحی شده در فرمت هایjpg، pdf  تحویل داده می شود

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های shamim_graphi