توضیحات کاره

برای طراحی جلد و برچسب دیسک هزینه ها به دو صورت است.

- اگر طرح آماده ای را دارید و می خواهید در جلد و برچسب دیسک آن را به کار گیرید هزینه برای برچسب 5000 و جلد 10000 تومان می شود.

- انجام طراحی سفارشی. هزینه برای برچسب 20000 تومان و جلد 35000 تومان می شود.

نمونه کار خواستید ارسال می کنم.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

طراحی سفارشی برچسب +14 روز +15,000 تومان
طراحی سفارشی جلد +14 روز +30,000 تومان
طراحی جلد   +5,000 تومان
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.