توضیحات کاره

طراحی تخصصی لوگو و لوگو تایپ برای اشخاص و شرکت های تجاری

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اتود کار و فایل gpj

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های sajjad