توضیحات کاره

300 پست جذاب با طراحی قالب حرفه ای ،مارک لوگو،بازدید واقعی برای هر پست به تعداد 2 هزار تا

مبلغ برای این کار هر هفته :۷۰هزار تومان

100کپشن با متنها و هشتکهای مناسب و عکسهای با تیتر خوانا و جذاب طراحی 30 بنر خاص برای استوری 2هزار بازدید و لایک برای هر پست مبلغ برای هر هفته ۹۰هزار تومان

مطلب گذاری برای سایت هر مطلب فقط 2 هزار تومان 

 

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

300 پست جذاب با طراحی قالب حرفه ای ،مارک لوگو،بازدید واقعی برای هر پست به تعداد 2 هزار تا مبلغ برای هر هفته ۷۰ هزار تومان

100کپشن با متنها و هشتکهای مناسب و عکسهای با تیتر خوانا و جذاب طراحی 30 بنر خاص برای استوری 2هزار بازدید و لایک برای هر پست مبلغ برای هر هفته ۹۰ هزار تومان

مطلب گذاری برای سایت هر مطلب فقط 2 هزار تومان 

 

 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  مطلب گذاری سایت 30 روز 2,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.