توضیحات کاره

قیمت رسم انواع نمودار:

-نمودار با اطلاعات کم 2000 تومان

-نمودار با اطلاعات متوسط 5000 تومان

-نمودار با اطلاعات زیاد 10000 تومان

زمان تحویل در صورت امکان کمتر از 24 ساعت خواهد بود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

-فایل ورد یا اکسل پروژه

-در صورت درخواست فایل pdf یا jpd تصویر نمودار

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های امیر حرفه ای