توضیحات کاره

تغییر بک گراند عکس های شما به طور حرفه ای و دقیق انجام می شود که دارای دو سطح زیر می باشد:

-تغییر بک گراند با میزان کار معمولی و زیاد: 5000 تومان

-تغییر بک گراند با میزان کار خیلی زیاد: 10000 تومان

توجه: بایستی بک گراند دوم درخواستی مشتری با عکس اولیه تناسب داشته باشد تا عکس نهایی طبیعی به نظر برسد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل با سایز اولیه در فرمت های تصاویز درخواستی مشتری همانند: jpg png و ...

مشتری می تواند در نهایت دو سایز و دو فرمت از کار خود را درخواست نماید.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های امیر حرفه ای