توضیحات کاره

نام و شعار و یا برندی که من برای شرکتها انتخاب میکنم بهترین کیفیت را دارد به نحوی که در یادها میماند . این کار را قبلا برای شرکتهای دیگر انجام داده ام . هر نام شرکت 10000 هزار تومان ؛ شعار شرکت  50000 تومان 

تعیین نام و شعار برای شرکتهای مانافام ؛ ماناپارس فام ؛ گهر کارساز ؛ شاهرخ ذوب اراک ؛ ایمن کالا توسط من انجام شده است

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اسامی به صورت یک فایل PDF با توضیحات کامل در مورد نام و شعار و یا برند و نحوه تاثیر گذاری آن و جایگاهش در میان سایر رقبا تحویل خواهد شد

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های rezashoara