توضیحات کاره

برای این که بتوانید کسب و کار‌وکالای خودرا بیشتربه فروش برسانیدبه یک تیزرتبلیغاتی نیازداریدمن براتون تیزرتبلیغاتی‌وموشن گرافیک باگرافیک بالا وحرفه ای براتون می سازم.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک موشن گرافیک یاتیزرتبلیغاتی یک دقیقه ای براتون می سازم.

  • قراردادن موسیقی بک‌گراند: انجام می‌شود
  • قراردادن صدای راوی: انجام می‌شود - ضبط صدا توسط خودم

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

برای یک دقیقه تیزرتبلیغاتی یاموشن گرافیک   در 7 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.