توضیحات کاره

✍ انجام تحقیقات و پروژه های دانش آموزی و دانشگاهی 

 جمع آوری مطالب و منابع مورد نیاز تحقیقات 

☕ انجام تمامی گزارشات اداری 

انجام پروژه های اختصاصی پایان ترم

✌ گردآوری سوالات امتحانی مهم و پر تکرار در پایه های مختلف  

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل مد نظر مشتری میتواند :

1- در قالب فایل Word ارائه گردد

2- در قالب فایل Excell ارائه گردد

3- قالب فایل Power Point ارائه گردد

4- در قالب فایل تصویر نوشته ارائه گردد

 

و در نهایت فایل مد نظر مشتری میتواند در قالب دلخواه مشتری به ایشان تحویل داده شود.

   توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

   نمونه ای از تحقیق انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

   مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

   قیمت پایه  برای  هر یک صفحه 2 روز 2,000 تومان
   سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
   ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.