توضیحات کاره

آیا میخواهید به راحتی مخترع و ثروتمند شوید؟

شما که می خواهید به زودی یک مخترع شوید با آسانترین روش وخیلی سریع و راهنمایی گام به گام این کتاب که حاصل و مجموع بهترین منابع آموزش نوآوری و اختراع است .

این کتاب از مرحله ایده دادن ،اینکه چگونه ایده های کاربردی پیدا کنیم تا مرحله تجاری سازی و فروش اختراع یا تولید انبوه اختراعمان راهنمایی دقیقیمی کند.

با اختراع کردن می توانیم باعث پیشرفت کشور ایران اسلامی امان شویم و هم باعث ثروتمند شدن سریع خود و ایجاد  کارآفرینی

 برا ی مردم عزیز کشورمان.

 

(مراحل یک نوآوری)

 

1- انتخاب  طرح مورد نظر(بهتر است اولویت های پ‍ژوهشی سازمان ها وصنایع وموارد تحریمی باشد) 

2- مطالعه نحوه عملکرد، طرح‌(سیستم‌)انتخابی  البته ممکن است ایده وطرح ما مربوط به رفع مشکل ویا ایجاد بهبودی در وسیله ای نباشد وطرح کاملا جدید باشد ومربوط به فقط ایجاد بهبودی ورفع مشکلی باشد نه رفع مشکلی  وایجاد بهبودی در وسیله ای ،در این صورت مرحله مطالعه عملکرد  سیستم را نداریم    

3- ارائه ایده: بعداز مطالعه نحوه عملکرد و آشنایی با کارکرد سیستم مورد نظر،ایده‌هایی برای رفع مشکل در سیستم(طرح انتخابی) یا ایجاد بهبودی در طرح و سیستم با استفاده از الگو گیری از طبیعت،  استفاده از TRIZ و نرم افزار آن (درصورت امکان(وقانون مستطیل هاو بیضی ها و طوفان ذهنی ، نقشه ذهن و...غیره(سعی شودایده‌ای که داده می‌شود باطبیعت سازگار باشد)، ‌سعی کنید ایده‌ای باشد که نیاز به حمایت مالی خاصی نداشته باشد و باعث تولید ثروت شود. در صورت امکان از نانو در طرح (استفاده از کتاب نوآوری در نانو با TRIZ و مطالعات کتب و منابع دیگر نانو) استفاده شود.

بعد از ارائه هر ایده یک بررسی در مورد نو بودن ایده شود و بررسی شود که اگر این ایده قبلاً‌داده شده چرا اجرائی نشده، بررسی نقاط ضعف و قوت ایده‌های مشابه داده شده برای رفع مشکل یا ایجاد بهبودی در طرح، مشخص کردن مدت زمان عملی شدن طرح و تعیین اهداف برای هر مرحله از طرح و تعیین زمان و برنامه‌ای مشخص برای رسیدن به اهداف در هر مرحله از طرح. انتخاب بهترین و مناسب‌ترین ایده (ایده‌ای که با رفع مشکل و ایجاد بهبودی، مشکلی ایجاد نکند و یا حداقل کمترین مشکل را از بین ایده‌ها داشته باشد). از بین ایده‌های داده شده برای هر طرح با مشورت فرد متخصص.برای هر طرح، پروپزال (کاربرگ پیشنهاد طرح) تهیه شود.

4- تحقیقات: بعد از ارائه ایده مناسب و قابل اجرا و آگاهی از نظر متخصصان و کارشناسان و در خلال کامل کردن آن باید پیرامون ایده خود تحقیقاتی انجام دهید. 1) نو بودن ایده 2) کلیه مزایا و معایب احتمالی طرح نسبت به دیگر طرح‌های مشابه و قبلی 3) توجیه پذیری اقتصادی طرح

 1.       نو بودن طرح: با استفاده از جستجوی اینترنتی، استعلام از سازمان ثبت اختراع (مالکیت صنعتی) بررسی روزنامه رسمی ایران و روزنامه ثبت اختراعات(www.gazette.ir), سامانه ثبت اختراع) (www.sabt.taksabt.com(دارای نام اختراعات ثبت شده )

,گوگل پتنت، استعلام از سازمان مربوط به طرح مثلاً اگر طرح مربوط به سازمان دفاع است از سازمان دفاع استعلام شود (نوبودن و استانداردهای لازم برای طرح)

 

5- نمونه سازی و ثبت: بعد از انجام مراحل بالا در حین نمونه‌سازی (در صورت امکان ویا حداقل نمونه‌ای مجازی ]نرم افزاری[ و یا ماکت) و نیز بعد از نمونه سازی از متخصصان با اعتماد که سابقه‌ای در زمینه اختراع مورد نظر دارد در جهت رفع معایب و تست آن مشورت و کمک گرفته شود. سپس برای ثبت اختراع اقدام شود، البته نمونه سازی میتواند بعد از ثبت اختراع انجام گیرد،و قبل از دریافت تأییدیه علمی بر روی رفع معایب احتمالی آن بیشتر کار شود و سپس برای دریافت تاییدیه علمی اقدام شود و در خلال کامل کردن ایده و در خلال نمونه‌سازی و نیز بعد از نمونه‌سازی استانداردهایی که سازمان مربوطه برای سیستم‌هایی مشابه سیستم ما قرار داده،‌در نظر گرفته شود و در نمونه‌مان نیز تست شود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک pdf که از مرحله ایده دادن ،اینکه چگونه ایده های کاربردی پیدا کنیم تا مرحله تجاری سازی و فروش اختراع یا تولید انبوه اختراعمان با آسانترین روش وخیلی سریع و راهنمایی گام به گام  می کند.

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

  سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

  loading

  سایر کاره های کارآفرین