توضیحات کاره

الگوها بر اساس اندازه های خود شخص که برایم میفرستد طراحی شده و من برای ارسال آنها را در قالب فایل PDF ذخیره می‌کنم خریدار بعد از گرفتن فایل با یک چاپگر آن را در کاغذ A4 چاپ کره و با چسباندن آنها یک الگوی کامل بدست می‌آورد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل PDF که شامل الگو و راهنمای وصل آن است

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading