توضیحات کاره

برنامه داخل اکسس برای مدیریت و ورود داده ها که شامل جدول و ویو و جستجو و فرم و گزارش قابل چاپ اضافه می شود.

ارسال  فایل توضیح کلی سازمان مورد نظر برای ایجاد برنامه برای ان , در غیر اینصورت تحقیق توسط خودم انجام می شود.

خدمات اولیه شامل ۲۰ تا جدول(شامل  فرم ورود داده و جستجو و چاپ ) می شود.

 

برای هر سقف ۱۰ تایی جدول (که شامل فرم ورود داده و جستجو وچاپ ) ۲۰۰۰۰ تومان اضافه می شود.

 

نحوه مجاسبه برنامه نهایی

۱-ارسال فایل توضیحات توسط شما در غیر این صورت تحقیق توسط خودم  ۲۰۰۰۰

۲-حداقل خدمات اولیه ایجاد ۲۰ جداول  و فرم ورود داده و جستجو و گزارش چاپ ۵۰۰۰۰

۳-مثلا ۴۴ تا جدول شد  ۴۴ - ۲۰ تا جدول خدمات اولیه می شود ۲۴ تا جدول بافیمانده ۲۴ تقسیم بر ۱۰ میشود۲  ضرب در ۲۰۰۰۰ می شود  ۴۰۰۰۰

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک برنامه تحت اکسس در دارای فرم ورود اطلاعات و جستجو و گزارش قابل چاپ

در صورت نصب نبودن برنامه افیس برنامه اجرای برنامه اکسس بدون نصب افیس

 

  • به زبان: فارسی
  • تحویل به صورت: سایر (مطابق توضیحات کاره)

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

تحقیق   +20,000 تومان
۱۰ تا جدول ( فرم ورود داده و جستجو وچاپ )   +20,000 تومان
برای 20 تا جدول   در 7 روز