توضیحات کاره

فرآیند تحقیقات بازار(مارکتینگ ریسرچ) که براتون آماده میکنم شامل موارد زیر است:

تعریف مشکل

تعیین اهداف تحقیق،

تهیه طرح تحقیق،

اجراى طرح تحقیق،

 تعبیر و تفسیر نتایج تحقیق و گزارش یافته

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل pdf

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  تحقیقات بازار 14 روز 400,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.