توضیحات کاره

ساخت بازی حکم  برای اندروید با پشت زمینه ازتصاویر دلخواه شما...دراین بازی ما باساختن تصویر ثابت زمین بازی حکم به دلخواه شما طراحی میکنیم

ساخت پازل با تصاویر دلخواه شما که دراین بازی ما تصاویر دلخواه شمارا به طور به هم ریخته جابجا میکنیم ومخاطبین باید دراین بازی انهارا مرتب وامتیاز بگیرند.

برای اینکه شما کاملا متوجه شوید درقسمت ویدیوی بازی میتونید ان را مشاهده کنید.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعدازخرید شما باید تصاویر خودراکه می خواهید پشت زمینه ثابت یا متحرک بازی حکم باشد را برای ما ارسال کنید تادراسرع وقت این بازی را براتون اماده کنیم.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    ساخت بازی فکری پازل ومرتب کردن تصاویر به هم ریخته پازل با تصاویر دلخواه شما +3 روز +20,000 تومان
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.