توضیحات کاره

در این کاره پس از دریافت مشخصات از شما شبیه سازی و تحیلی سیستم انرژی الکتریکی در نرم افزار digsilent انجام می شود. اینجانب چندسال مدرس این نرم افزار در دانشگاه بودم و همچنین در بحث اموزش ان می توانم به شما کمک نمایم. 

همچنین در بحث اتصال نیروگاه های خورشیدی به شبکه چندین پروژه صنعتی با این نرم افزار انجام داده ام. 

قیمت در این کاره بر اساس سطح نیاز شما از شبیه سازی و تعداد باس های سیستم مشخص می شود.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از اتمام کار خروجی نرم افزار به همراه کلیه شکل موج های ذخیره شده توسط نرم افزار برای خریدار ارسال می گردد. 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  شبیه سازی یک شبکه با 3 باس 5 روز 20,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.