توضیحات کاره

پژوهش های علمی علی الخصوص پایان نامه ها بعد از تهیه ی محتوا و مطالب نیاز به ویرایش نگارشی و همچنین هوشمند سازی عناوین و تهیه فهرست مطالب و تغییر فرمت مطابق آنچه دانشگاه و استاد میخواهد دارد.

این کار را ما به صورت تخصصی انجام می دهیم.

 

برای فهرست مطالب و اشکال و جداول، در هنگام ثبت سفارش، افزودنی مربوطه را هم انتخاب نمایید.
 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل ورد آماده شده

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های پژوهشکده عمران