توضیحات کاره

شما می تونید برای 16 تصویری که می بینید متون دلخواه خودتونو بیان کنید تا ما استیکر تلگرامی اونو برای شما طراحی کنیم
اگر تصویر بالا کامل نیست می تونید از لینک زیر به طور کامل مشاهده کنید:

http://parsianfile.com/wp-content/uploads/2016/08/parsianfile-blue-boy-cod20.jpg

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک لینک نصب مجموعه استیکر 16 تایی از پسر آبی با متون انتخابی شما داده خواهد شد.
 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های پارسیان فایل