توضیحات کاره

من میتوانم بنر های مورد علاقه شما را طراحی و درست کنم.

 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

مشتری بعد از انجام پروژه فایل پروژه را تحویل میگیرد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های پارسا گرافیک