توضیحات کاره

قیمت پایه برای هر کار 10000 تومان میباشد و کاملا تضمینی است ...
در صورت نا رضایتی مبلغ پس داده می شود ...

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل فشرده شامل جلو و عقب کارت ویزیت را تحویل خواهید گرفت به صورت عکس png و jpeg .

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Parsa Zuravand