توضیحات کاره

ویرایشِ بهترِ متن باعث خوانشِ بهترِ متن از سوی مخاطب و کاهش ابهام در متن می‌شود. پس ضروری‌ست که هر متنی قبل از انتشار از نظرِ ویرایشی به نهایتِ پیراستگی برسد.

قیمت ارائه شده، برای هر صفحه ویرایش متن، در قالبِ صفحه‌بندیِ استانداردِ نرم‌افزارِ ورد با فونتِ 12 است. در هر روز، به‌طور میانگین، امکان ویرایشِ 20 صفحه وجود دارد.
 

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های omid.alinoori