توضیحات کاره

مبلغ مشخص شده هزینه فیلم آموزشی 7دقیقه ای میباشد

نمونه:

http://bit.ly/1QsYrre

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس ازساخت سفارش مواردی که به مشتری تحویل داده خواهد شد  به شرح زیر میباشد :

فایل فیلم آموزشی 

نرم افزار آموزش داده شده در فیلم ( در صورت تقاضای مشتری )

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading