توضیحات کاره

برای اموات و گذشتگان شما روزه قضا انجام میدم هر روزه قضا 30000

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

روزه قضای اموات شما به درستی انجام میگیره

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای یک روز روزه   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های faranfatemi