توضیحات کاره

به ازای هر 2 صفحه تایپ فارسی در ورد 1000 تومان 

به ازای هر صفحه تایپ انگلیسی در ورد 1000تومان

به ازای هر صفحه فرمول نویسی در ورد 1000تومان

انگلیسی + فارسی 700 تومان

عربی + فارسی 700 تومان

فرمول + فارسی 700 تومان

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های گرافیکی