توضیحات کاره

شاید کتابی نوشته‌اید ولی در محتوای آن در فصل بندی‌های یا در ویرایش یا بازنویسی آن یا در انسجام محتوای آن و چنین مواردی مشکلی دارید یا میخواهید متنتان روان‌تر یا غنی‌تر شود. در این صورت:

1- مشاوره برای بهبود کتاب شما و برشمردن کارهایی که لازم است برای اصلاح کتابتان انجام شود با مشخص کردن قسمتهای مربوطه در کتاب توسط من قابل انجام است. در صورتی که نمی‌خواهید بیشتر هزینه کنید یا خودتان با گرفتن سرنخ‌ها از من قادر به اصلاح کتابتان هستید،ایرادهای کتابتان گفته خواهد شد و رفع آن به عهده خودتان خواهد بود.

2- ویرایش و یا بازنویسی  کتاب طی توافقی جداگانه بر حسب حجم کتاب قابل انجام است

3- سفارش تهیه کتاب با تعداد کلمات یا صفحات دلخواه شما، از صفر تا صد توسط من  قابل انجام است.

قیمت‌های موارد 2 و 3 در قسمت جانبی قیمت اصلی درج شده است

حق مالکیت معنوی کتاب برای همیشه متعلق به شما خواهد بود.

مدت زمان تحویل کتاب از یک ماه تا سه ماه می‌تواند متفاوت باشد

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

1- در موارد مشاوره: برحسب متن کتابی که خودتان نوشته‌اید و به من تحویل داده‌اید، حداقل یک مورد و حداکثر 10 مورد راهکار برای بهتر شدن کتابتان در فایل ورد  دریافت خواهید کرد. هر مورداز  حدود حداقل یک پاراگراف تا حداکثر یک صفحه‌ی ورد خواهد بود

2- در موارد ویرایش و بازنویسی: برطبق توافق، متن ویرایش‌شده یا بازنویسی کتاب را از من طی فایل ورد دریافت خواهید کرد

3- در موارد نوشتن کتاب طبق موضوع دلخواهتان: برحسب توافق به عمل آمده در ضمن گفتگوی (چت) قبل از  پروژه، متن یک کتاب را بدون صفحه آرایی در فایل ورد از من دریافت خواهید کرد.

قیمت اصلی  درج شده در کاره برای  مشاوره است و برای بیان ایرادهای کتاب در حجم 15000 هزار کلمه تعیین شده است و بیشتر از این تعداد کلمه، قیمت توافقی خواهد بود

مدت زمان تحویل کتاب از یک ماه تا سه ماه می‌تواندمتغییر باشد

  • روش های تولید محتوا: گردآوری از چند منبع، تولید محتوای اختصاصی

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه  برای  فقط ذکر ایرادهای محتوایی کتاب 30 روز 80,000 تومان
انجام بیش از یک بار اصلاحات (نامحدود) +1 روز +10,000 تومان
نوشتن کتاب از صفر، کلمه ای 600ریال 10هزار کلمه +75 روز +600,000 تومان
ویرایش 1000 کلمه (کلمه‌ای 300 ریال))   +30,000 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.