توضیحات کاره

حالت الف: دقیقه‌ای 4 هزار تومان

برای ترجمه ویدیوی بدون زیرنویس (و یا با زیرنویس) شامل:

 • متن اصلی انگلیسی یا فرانسه
 • ترجمه فارسی
 •  ثبت زمان‌بندی هر جمله طبق زمان‌بندی ویدیو در هر سطر متن ترجمه

متن پیوسته‌ی ترجمه.

 

حالت ب:  دقیقه‌ای 3 هزار تومان

برای ترجمه ویدیوی بدون زیرنویس (و یا با زیرنویس) شامل:

 • ترجمه‌ی فارسی
 •  ثبت زمان‌بندی هر جمله طبق زمان‌بندی ویدیو در هر سطر متن ترجمه
 • متن پیوسته‌ی ترجمه.

 

حالت پ: دقیقه‌ای2 هزار تومن

برای ترجمه ویدیوی بدون زیرنویس (و یا با زیرنویس) شامل:

 • فقط متن پیوسته‌ی ترجمه.

به نمونه‌‌ی کاره و مثال فیلمی که از یوتیوب زده شده مراجعه فرمایید

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل ورد که شامل موارد گفته شده در بندهای الف یا ب یا پ به شرح زیر خواهد بود

 

حالت الف:

 

 • متن اصلی انگلیسی یا فرانسه
 • ترجمه فارسی
 •  ثبت زمان‌بندی هر جمله طبق زمان‌بندی ویدیو در هر سطر متن ترجمه
 • متن پیوسته‌ی ترجمه.

همگی در یک فایل ورد

حالت ب: 

 • ترجمه‌ی فارسی
 •  ثبت زمان‌بندی هر جمله طبق زمان‌بندی ویدیو در هر سطر متن ترجمه
 • متن پیوسته‌ی ترجمه.
 • همگی در یک فایل ورد

 

حالت پ:

 • فقط متن پیوسته‌ی ترجمه در یک فایل ورد

به نمونه‌‌ی کاره و مثال فیلمی که از یوتیوب زده شده مراجعه فرمایید

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه   7 روز 4,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.