توضیحات کاره

من میتوانم به نیابت از اموات شما نمازقضاء  - روزه قضاء  -ختم قرآن کریم انجام بدم و همچنین به نیابت از شما انواع چله ها مثل زیارت عاشورا و ختم صلوات ودعاهای کمیل و ندبه جوشن کبیر رو به نحوه احسن انجام بدهم

قیمت ها همه طبق دفتر مراجع می باشد که در تمامی سایتها قابل دسترسی است.

 هر رکعت نماز :2000تومان هر روز 17 رکعت و در زمانهایی که در بقعات متبرک باشم بیشتر

  هریک روزه قضا:25000تومان 

 قرائت هر جزء قرآن :20000تومان ختم قرآن سریع با توجه به زمان سفارش شما بزرگواران تقریبا یک هفته.

 ما میتوانیم به نیابت از شما در بقعات متبرکه زیارت نیابتی انجام بدهیم و تمام هدیه این زیارت شما برای حرم و کارهای فرهنکی حضرت سلطانعلی ابن امام محمد باقر در کاشان/مشهد اردهال خرج خواهد شد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

خداوند رحمت کند تمام اموات را

ختم قرآن و ختم صلوات ذکر روزانه بنده هست مو ثواب ختم تقدیم خواهد شد به اموات شما بزرگوار

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های mstkasian