توضیحات کاره

انجام خدمات تایپ فارسی، انگلیسی، فارسی-انگلیسی، فرمول نویسی ورد و یا به کمک مث تایپ

ارائه خدمات با کیفیت، سرعت و دقت بالا جهت کسب رضایت شما

شما می توانید متون خود را به صورت عکس از دست نوشته، عکس از کتاب و یا حتی به صورت فایل صوتی برای بنده ارسال بفرمایید و فایل تایپ شده آن هارا تحویل بگیرید.

 

قیمت هر صفحه (250 کلمه) تایپ فارسی و انگلیسی 400 تومان

قیمت هر صفحه (250 کلمه) تایپ به همراه فرمول نویسی 700 تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل تایپ شده متن شما به صورت word، PDF و درصورت درخواست شما به صورت Text

  • به زبان: فارسی، انگلیسی، سایر (طبق توضیحات کاره)
  • تحویل به صورت: word، pdf، tex

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های mona.izadkhah