توضیحات کاره

همونطور که اطلاع دارید از مهم ترین عوامل رتبه بندی در موتورهای جستجو، کسب بک لینک های قدرتمند و دارای اعتبار است. اعتبار بک لینک های سایت شما با معیاری به نام DA یا اعتبار دامنه سنجیده می شود. هرچه اعتبار دامنه هایی که به سایت شما لینک داده اند بیشتر باشد، موتورهای جستجو اطمینان بیشتری به سایت شما داشته و سایت شما را در رتبه های بهتری نمایش می دهند.

با خرید این کاره، میتونید قدرتمندترین لینک بیلدینگ رو برای سایت خودتون داشته باشید. پس از قطعی نمودن خرید این کاره، در 20 وبسایت بسیار قدرتمند برای شما شروع به لینک سازی می کنیم. مشخصات این سایت ها در زیر درج شده. اغلب لینک ها به صورت پروفایل هستند.

 

اطلاعات سایت ها:

سایت 1:

آتوریتی: 73

نوع لینک: نوفالو

سایت 2: 

آتوریتی: 62

نوع لینک: فالو

سایت 3: 

آتوریتی: 74

نوع لینک: فالو

سایت 4: 

آتوریتی: 64

نوع لینک: فالو

سایت 5: 

آتوریتی: 84

نوع لینک: فالو

سایت 6: 

آتوریتی: 88

نوع لینک: نوفالو

سایت 7: 

آتوریتی: 74

نوع لینک: فالو

سایت 8: 

آتوریتی: 92

نوع لینک: فالو

سایت 9: 

آتوریتی: 76

نوع لینک: فالو

سایت 10: 

آتوریتی: 78

نوع لینک: فالو

سایت 11: 

آتوریتی: 80

نوع لینک: نوفالو

سایت 12: 

آتوریتی: 72

نوع لینک: فالو

سایت 13: 

آتوریتی: 78

نوع لینک: فالو

سایت 14: 

آتوریتی: 67

نوع لینک: نوفالو

سایت 15: 

آتوریتی: 67

نوع لینک: نوفالو

سایت 16: 

آتوریتی: 41

نوع لینک: فالو

سایت 17: 

آتوریتی: 57

نوع لینک: فالو

سایت 18: 

آتوریتی: 73

نوع لینک: فالو

سایت 19: 

آتوریتی: 95

نوع لینک: فالو

سایت 20: 

آتوریتی: 93

نوع لینک: نوفالو

 

 

نکته 1: اغلب سایت ها خارجی هستند.

نکته 2: لینک های ساخته شده در این سایت ها دائمی هستند. 

نکته 3: در برخی از این سایت ها می توان لینک فالو و در برخی لینک نوفالو ایجاد کرد.

نکته 4: دامین آتوریتی سایت ها مطابق فهرست بالا است.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

آدرس بک لینک های ساخته شده در سایت های معرفی شده در متن کاره

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.