توضیحات کاره

من می تونم متون عمومی انگلیسی رو براتون ترجمه کنم. برای تولید محتوابا سایت های مختلفی کار کردم. 

خوندن متن انگلیسی برام از فارسی راحت تره شده، رمانهای مختلفی رو به انگلیسی خوندم، مثل کتابهای دن براون و استفانی میر.

همیشه برای مطالعه خبر یا تحقیق از سایت های انگلیسی استفاده می کنم.

بسته به متن هزینه و زمان ترجمه متفاوت خواهد بود.

موضوعات عمومی: خبر، متن رمان و داستان و ...

نمونه:

http://bit.ly/23YUTU5

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل word متن ، بنا به درخواست تفکیک ترجمه به صورت سطری یا پارگراف

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های Anyway you want it